Nederland biedt ongekend veel mogelijkheden voor mensen om hun talenten te ontwikkelen en hun kennis en vaardigheden te delen met anderen. Daarnaast behoort Nederland tot de meest aantrekkelijke landen in de wereld op het gebied van welzijn, infrastructuur, veiligheid en rechtszekerheid.Dit leidt tot een groot internationaal aanbod van werknemers en zelfstandigen die zich in Nederland willen vestigen.

Om die toestroom te beperken heeft de overheid een omvangrijk en complex regelend kader ontwikkeld, waar voortdurend vanuit de rechtspraak correcties op worden toegepast. Voor de ondernemer die gebruik wil maken van buitenlandse werknemers of zelfstandigen kost het veel tijd om zich hierin te verdiepen. Bovendien is de kans op fouten of misverstanden groot. Het inschakelen van een specialist kan echter kostbaar zijn.

Hierwerken.nl wil hierin verandering brengen: ondersteuning via internet op een snelle en efficiënte manier, maar voortdurend met de kennis van een specialist binnen handbereik, alleen daar waar het echt nodig is en zonder onverwachte kosten.

Dit initiatief wordt nu ontwikkeld door  topadvocaten in het migratierecht, Julien Luscuere en Bart Maes. Binnenkort zal deze website u zéker ondersteunen.